06 - 22 45 79 70 info@resultatenster.nl

Vanaf € 12,50 per maand!

Zonder beperking ten aanzien van het aantal in te vullen Sterren.
Dus een fractie van langdurige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid!

Met “Ster” terug naar de arbeidsmarkt!

Resultaten Ster™: meetbaar succesvol in re-integratie

Effectief voor professionals, jongeren en senioren

Meetbare gegevens, daadwerkelijke verbetering

Vertrouwd werkmodel, gegarandeerde resultaten

Weer op weg naar de arbeidsmarkt!

Terug willen keren naar de arbeidsmarkt... Talloze professionals, jongeren en senioren, hebben er dagelijks mee te maken. Goede wil en gezond verstand zijn daarbij waardevolle bagage, maar meestal net niet genoeg. De banenmarkt vraagt maar al te vaak om “de witte raaf met de vijf poten”. Hoe helpen we welwillende mensen naar die veeleisende banenmarkt? Door de Resultaten Ster™ voor hen te laten werken!Inzichtelijk efficiënt!

Resultaten Ster™ levert met de Werk Ster een hulpmiddel om de koers te bepalen voor een cliënt die terug wil keren naar werk en/of leren. De Werk Ster maakt begeleiding op maat echt mogelijk en de ontwikkelingen worden gemeten. Hierdoor wordt de efficiëntie inzichtelijk. De Werk Ster levert informatie ten behoeve van de cliënt, maar ook voor de begeleider en voor opdrachtgevers.

Heeft u vragen, mail naar info@resultatenster.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Sandra Tromp-Brouwer

Sandra Tromp-Brouwer

Zeer ervaren professional op het gebied van arbeid en gezondheid. Combineert de kennis opgedaan binnen de Sociale Zekerheid en de Zorg in een praktische en bedrijfsmatige advisering, waarbij zij de totale mens niet uit het oog verliest.

Lees verder over Sandra

Een lange staat van dienst als arbeidsdeskundige, bij ondermeer GAK/UWV en een eigen arbodienst. Inzet was en is het verenigen van de belangen van werkgevers, werknemers en instanties, met de waarde van de individuele mens als uitgangspunt. In 2008 een verbreding van de “human scope” met het werken als verpleegkundige in het Ziekenhuis, de Thuiszorg en in de Verslavingszorg. Als professional en mensenmens bewogen door de boeiende vraagstukken die het leven en sterven met zich meebrengen, en waarin het delen van persoonlijke ervaringen dikwijls tot waardevolle gedachten leidt.

Katja Bosboom

Katja Bosboom

Ervaring als coach op het gebied van re-integratie-en loopbaanmogelijkheden voor mensen die een andere, passende baan dienen te vinden. Trainer voor werkgevers en initiatiefneemster van workshops op het gebied van sociale zekerheid en kennis en ervaring op het gebied van verandertrajecten.

Lees verder over Katja

Adviseur en arbeidsdeskundige voor werkgevers ten aanzien van werknemers die uitgevallen zijn en waarvoor in het kader van de Wet verbetering Poortwachter gerichte activiteiten dienen te worden uitgevoerd. Onderdeel van de begeleiding kan ook het begeleiden van een (vervroegde) WIA-aanvraag zijn. Coach op het gebied van verandertrajecten zowel voor de individuele mens als voor organisaties. Trainer voor werkgevers met als thema: "omgaan met verzuimende medewerkers", waarbij het accent ligt op het coachen van leidinggevenden in verzuimzaken. Initiatiefneemster van workshops met betrekking tot wijzigingen in de sociale zekerheid daar waar deze raakvlakken hebben met de Wet Verbetering Poortwachter.

Vraag vrijblijvend een demo aan