06 - 22 45 79 70 info@resultatenster.nl

Vanaf € 12,50 per maand!

Zonder beperking ten aanzien van het aantal in te vullen Sterren.
Dus een fractie van langdurige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid!

Met “Ster” terug naar de arbeidsmarkt!

Resultaten Ster™: meetbaar succesvol in re-integratie

Effectief voor professionals, jongeren en senioren

Meetbare gegevens, daadwerkelijke verbetering

Vertrouwd werkmodel, gegarandeerde resultaten

step 1 step 2 step 3 step 4 step 5 step 6 step 7 step 8 step 9 step 10 step 11 step 12 step 13 step 14 fullstar

Hoe werkt het programma?

Werk Ster is één van de Resultaten Sterren, en biedt een “holistische” kijk op de cliënt. De punten van de Ster zijn alle kerngebieden die een rol spelen bij succesvol zijn in werk en leren. Met open discussies, sterkte/zwakte analyses en actieplannen slaan de cliënt en de begeleider gezamenlijk de Weg naar Verandering in. Het Stermodel zorgt daarbij voor nauwkeurig meetbare gegevens. Afhankelijk van de intensiteit van de begeleiding en de frequentie van het invullen van de Ster, zijn de resultaten snel inzichtelijk te maken.

Resultaten Ster systeem voorbeeld

Voor wie is het programma bedoeld?

Werk Ster is bedoeld voor gemeenten, instanties, re-integratiebedrijven en coachingsbedrijven om iedereen die een uitkering geniet of anderszins begeleiding nodig heeft te helpen naar een passende werkkring. Dus mensen in de Ziektewet/ Poortwachter, WW, Bijstand, Wajong, WAO en WIA. Werk Ster is in te zetten in elke begeleidingssituatie, en meet de bereikte veranderingen. Ook meet dit hulpmiddel de bereikte veranderingen/ontwikkelingen van de cliënt, en geeft daarmee inzicht in het succes van de begeleiding/coaching. Door de data die worden gegenereerd, levert Werk Ster onder andere informatie over workload en effectiviteit van de ingezette begeleidingsactiviteiten. Het maakt een maatwerkaanpak echt mogelijk!

Vraag vrijblijvend een demo aan