06 - 22 45 79 70 info@resultatenster.nl

Vanaf € 12,50 per maand!

Zonder beperking ten aanzien van het aantal in te vullen Sterren.
Dus een fractie van langdurige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid!

Met “Ster” terug naar de arbeidsmarkt!

Resultaten Ster™: meetbaar succesvol in re-integratie

Effectief voor professionals, jongeren en senioren

Meetbare gegevens, daadwerkelijke verbetering

Vertrouwd werkmodel, gegarandeerde resultaten

Weer op weg naar de arbeidsmarkt!

Resultaten Ster™ / Outcomes Star™ is een hulpmiddel bij het realiseren van maatwerk begeleiding ten aanzien van persoonlijke ontwikkelgebieden. Ook meet dit hulpmiddel de bereikte veranderingen/ontwikkelingen van de cliënt, en geeft daarmee inzicht in het succes van de begeleiding/coaching.

Toonaangevende organisaties en commissarissen hebben geholpen om de Sterren verder aan te passen voor hun sector.

Hieronder een opsomming van de Sterren:

ADHD Ster

Voor volwassenen die leren omgaan met ADHD

De ADHD Ster richt zich op het maken van keuze en zelfredzaamheid, waar mensen begrijpen, bewust zijn van en de vaardigheden bezitten die zij nodig hebben om met hun ADHD om te gaan, zodat zij meestal in staat zijn om het leven te leiden dat zij willen leiden zonder aanvullende professionele ondersteuning. De aandachtsgebieden betreffen onder meer “focus en aandacht”, “het organiseren van jezelf” en “hoe je je voelt”.

Aandacht Ster

Voor kinderen en jonge mensen die leren omgaan met ADHD

De Aandacht Ster richt zich op kinderen en jongeren die goed met ADHD om kunnen gaan, zodat ADHD meestal geen belemmering geeft in hun leven betreffende het doen van de dingen die ze willen doen op een sociaal aanvaardbare manier. De aandachtsgebieden zijn onder meer “onderwijs en leren”, “familie en aandacht” en “organisatie”.

Verzorgende Ster

Voor mensen die zorgdragen voor anderen (bijv. mantelzorgers)

De Verzorgende Ster is voor mensen die zorgen voor familieleden of anderen. Het eindpunt van elke schaal is wanneer mensen in staat zijn om hun kwaliteit van leven en welzijn te optimaliseren en tegelijkertijd voor zolang als zij willen effectieve verzorgers kunnen zijn.

Gemeenschap Ster

Voor maatschappelijke betrokkenheid

De Gemeenschap Ster richt zich op het gevoel zich thuis te voelen, zich veilig voelen en het in contact zijn met anderen binnen de eigen lokale omgeving. Het betreft ook persoonlijke veranderingen, zoals nieuwe vaardigheden opdoen en gezonder gaan leven. Het werd ontwikkeld om te gebruiken tijdens projecten voor maatschappelijke ontwikkeling, maar het kan ook in andere situaties en projecten worden gebruikt.

Drugs & Alcohol Ster

Voor herstel van drugs- en/of alcoholverslaving

De Drug & Alcohol Ster is ontwikkeld voor mensen in herstel van drugsmisbruik en/of problematisch alcoholgebruik. Het richt zich op veranderingen in alle aspecten van het leven van een persoon om duurzaam herstel te ondersteunen, met inbegrip van familie, geld en huis.

Een Alcohol Ster is ook beschikbaar voor gebruik met mensen voor wie probleem-drinken het enige of primaire probleem betreft. Het richt zich op veranderingen in alle aspecten van het leven van een persoon om blijvend herstel te bevorderen om alcoholmisbruik te voorkomen.

Empowerment Ster

Voor vrouwen die huiselijk geweld hebben ervaren

De Empowerment Ster wordt ingezet in de begeleiding van vrouwen die huiselijk geweld hebben meegemaakt. Het richt zich op veranderingen in alle aspecten van het leven van vrouwen die het herstel ondersteunen, zodat zij een nieuw leven kunnen opbouwen waarin sprake is van veiligheid en zelf keuzes kunnen maken, vrij van misbruik.

Familie Ster

Voor ouders

De Familie Ster is ontwikkeld voor instellingen en dienstverlening gericht op het ondersteunen van ouders. De focus ligt op veranderingen in het gedrag van de ouders waardoor het mogelijk wordt dat hun kinderen beter gedijen, inclusief de veiligheid van de kinderen, de ondersteuning van hun kinderen bij het leren en ervoor zorgen dat er sprake is van een stabiele thuissituatie. Een tweede, verbeterde editie van de Familie Ster is in juli 2013 gepubliceerd.

Familie Ster Plus

Voor omgaan met oudere kinderen in lastige situaties

Deze variant van de Familie Ster is nog meer gericht op de ouder(s). De Ster is geschikt voor begeleiders die werken met (probleem-) gezinnen met oudere kinderen. Het verschil met de Familie Ster is dat het twee extra aandachtsgebieden benoemt te weten “anti-sociaal gedrag” en “aanwezigheid op school”. De overige aandachtsgebieden zijn identiek aan die in de Familie Ster.

Oudere Personen Ster

Voor personen op leeftijd

De Oudere Personen Ster richt zich op het zo maximaal mogelijk bereiken van zelfstandigheid en het welzijn van de persoon. Alle ouderen kunnen op de schaal positieve vooruitgang te boeken, zelfs wanneer hun behoefte aan ondersteuning groter wordt. De aandachtsgebieden die eronder vallen zijn “zo goed mogelijk blijven” en “met waardigheid worden behandeld”.

Onafhankelijke Leef Ster

Voor zelfstandigheid in de thuissituatie

De Onafhankelijke Leef Ster is voor oudere mensen, mensen met een handicap en anderen die extra hulp nodig hebben om langer zelfstandig in hun eigen huis te kunnen blijven wonen voor zo lang als dit voor hen wenselijk is. Het is gebaseerd op de Oudere Personen Ster en vervolgens door ontwikkeld. De extra aandachtsgebieden zijn “blijven zo goed als u kunt”, “waar je woont” en “voor jezelf zorgen”.

Leef Ster

Voor personen met leermoeilijkheden

De Leef Ster is voor mensen met een breed scala van leerproblemen. Het eindpunt is het maximaliseren van de onafhankelijkheid, zelfstandigheid en welzijn. De Leef Ster richt zich op wat zowel de persoon zelf als op wat de begeleider moet doen om dat doel te bereiken.

Mijn Ster

Voor kinderen en jong volwassenen

Mijn Ster is ontwikkeld voor kinderen die in kwetsbare gezinnen verblijven en kinderen die door overheidsinstanties worden gevolgd of in een tehuis of pleegzorg verblijven. Het is geschikt voor kinderen met een breed scala aan behoeften en ondersteuning, inclusief degenen die behoefte hebben aan bescherming en zorg, diegenen die therapeutische behandelingen heeft en die speciale behoeften hebben. Het is het beste samen te gebruiken met kinderen van 7 tot 14 jaar, maar het kan ook geschikt zijn voor andere leeftijden.

Thuis- en Daklozen Ster

Voor mensen die geen vaste woon- en verblijfplaats hebben

De Thuis- en Daklozen Ster is voor mensen die dakloos zijn, tijdelijk gehuisvest zijn of het risico lopen dakloos te worden. De nadruk ligt op zelfstandig wonen en zelfredzaamheid. Het bestrijkt een breed scala van aandachtsgebieden, waaronder “voeren van een huishouding”, “de geestelijke gezondheid en de motivatie” en “verantwoordelijkheid”.

Psychische Ster

Voor herstel van psychische problematiek

De Psychische Ster richt zich op de geestelijke gezondheid van de persoon. De nadruk ligt op zelfstandig wonen en zelfredzaamheid door het leren om met psychische problemen om te gaan. De aandachtsgebieden omvatten “zelfzorg”, “relaties” en “woonvaardigheden”.

Psychische Ster in instelling

Voor mensen in een veilige omgeving ten aanzien van de geestelijke gezondheid

De Psychische Ster voor instelling wordt aanbevolen voor alle soorten veilige geestelijke gezondheidszorginstellingen (van licht tot zwaar) waar mensen verblijven met psychische problemen, autisme, leerproblemen of andere handicaps. Het doel is zelfmanagement en de mogelijkheid/gereedheid om te verhuizen naar een “lichtere” instelling en is verder gericht op hoop en herstel.

Vallende Ster

Voor middelbare scholieren

De Vallende Ster focust zich op de holistische aspecten van het onderwijs op middelbare scholen. Naast houding ten opzichte van leren en ambitie helpt de Vallende Ster de behoeften en vooruitgang te identificeren met betrekking tot communicatie, ondersteuning en andere aandachtsgebieden.

Spectrum Ster

Voor mensen met binnen het autistisch spectrum

Spectrum Ster richt zich erop om mensen met autisme hiermee te leren om te gaan, zodat zij een veilig, positief en vervullend leven kunnen hebben en keuzes kunnen maken die bij hen passen en goed voor hen zijn. Deze Ster is ontwikkeld met Brookdale, een specialist op het gebied van autisme en heeft een specifieke focus op het sociale, communicatie en op relaties evenals op meer holistische aandachtsgebieden.

Studenten Ster

Voor studenten met extra behoefte aan ondersteuning

De Studenten Ster richt zich erop, dat studenten de opleiding zelfstandig kunnen verlaten en keuzes kunnen maken, zodat zij een leven kunnen gaan leiden waar zij zich goed bij voelen. Het geeft ook vooruitgang aan bij studenten die aangepaste werkzaamheden zullen gaan doen of in andere contexten. De aandachtsgebieden zijn onder meer “leren van vaardigheden”, “praktische vaardigheden”, “welzijn” en “gereed om te gaan werken”.

Tiener Ster

Voor tieners

De Tiener Ster is ontwikkeld voor jongeren die bekend zijn met verslavingsproblematiek, maar wordt ook veel gebruikt in een waaier van andere diensten voor jongeren. De aandachtsgebieden omvatten “drugs en alcohol”, “welzijn”, “veiligheid”, “structuur”, “burgerschap” en “familie”.

Welzijn Ster

Voor zelfhulp bij langdurige gezondheidsproblemen

Deze Ster in de vorm van een quiz kan worden gebruikt als een invuloefening door de persoon zelf of gezamenlijk door de patiënt en de gezondheidsprofessional. De Welzijn Ster richt zich op de omvang waarin de mensen die veel verschillende en langdurige gezondheidsklachten hebben zo goed mogelijk actief kunnen zijn.

Werk Ster

Voor werk en leren

De Werk Ster een hulpmiddel dat helpt de koers te bepalen voor een persoon die terug wil keren naar werk en/of leren. Met behulp van de Werk Ster zal de begeleiding op maat zijn en wordt er ook gemeten hoe de ontwikkelingen zijn. Hierdoor wordt de efficiëntie van de begeleiding en de ontwikkeling van de persoon inzichtelijk. Zo levert de Werk Ster niet alleen informatie ten behoeve van de persoon op maar ook voor de begeleider en de organisatie en voor opdrachtgevers. Vijf van de zeven uitkomsten richten op werk gerelateerde gebieden, met inbegrip van job-specifieke vaardigheden en sociale vaardigheden. De andere twee zijn meer algemene aandachtsgebieden namelijk “stabiliteit” en “uitdagingen levensstijl”.

Jong Volwassenen Ster

Voor jong volwassenen/jonge mensen op weg naar zelfstandigheid

De Jong Volwassenen Ster is voor jonge mensen die zelfstandig gaan wonen. De ster is geschikt voor jonge mensen die een situatie van zorg voor hen achter zich laten, jonge mensen die jeugddetentie verlaten en andere jonge mensen die dakloos zijn of een overgang moeten maken naar zelfstandig wonen.

Jeugd Ster

Voor jongeren in jeugdwerk

De Jeugd Ster is ontwikkeld voor maatschappelijke jongerenprojecten. De Ster is van toepassing op een breed scala van jongeren en richt zich op veranderingen, zoals ten aanzien van risicogedrag en het volgen van en betrokken zijn bij onderwijs, training en werkgelegenheid, maar is ook gericht op de interne veranderingen die worden doorgemaakt.

Vraag vrijblijvend een demo aan